Søk i matvaretabellen:

Eple, Rød aroma, rå

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Frukt og bær » Frukt og bær, rå/fersk

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
91% 280
Vann
(water (moisture))
87g 400f
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
210kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
50kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,050g 400f
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 400f
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C14:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C16:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C18:0
(fatty acids)
0,0g 400f
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 400f
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 400f
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 400f
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 400f
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 400f
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400f
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 400f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 400f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400f
Karbohydrat
(carbohydrate)
11g 80
Stivelse
(starch, total)
0,40g 606
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
11g 400f
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,2g 400f
Protein
(protein, total)
0,0g 400f
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
1,3RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400f
Beta-karoten
(beta-carotene)
16µg 400f
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,34alfa-TE 400f
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 400f
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 400f
Niacin
(niacin, preformed)
0,16mg 400f
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 400f
Folat
(folate, total)
4,9µg 400f
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
5,1mg 400f
Kalsium
(calcium)
3,0mg 400f
Jern
(iron, total)
0,080mg 400f
Natrium
(sodium)
0,0mg 400f
Kalium
(potassium)
58mg 400f
Magnesium
(magnesium)
3,8mg 400f
Sink
(zinc)
0,040mg 400f
Selen
(selenium)
0,0µg 400f
Kopper
(copper)
0,030mg 606
Fosfor
(phosphorus)
5,8mg 400f
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0143
Fruit or fruit product (US CFR)
A0833
Fruit or fruit product (EUROFIR)
B1245
Apple
C0139
Fruit, peel present, core, pit or seed removed
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
280
Verdi beregnet fra referanse 200 (1992-1993) og 201 (1993).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
606
Öhrvik, V., Engman, J., Grönholm, R., Staffas, A., Sandler, HS,. von Malmborg, A. Grönsaker, svamp och frukt - analys av näringsämnen. [Rapport 3-2016]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2016/gronsaker-svamp-och-frukt---analys-av-naringsamnen---rapport-3_2016.pdf

Søk i matvaretabellen: