Søk i matvaretabellen:

Svinekam, røkt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
83% 308
Vann
(water (moisture))
67g 308
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
870kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
210kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
18g 308
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,8g 71
C12:0
(fatty acids)
0,022g 318
C14:0
(fatty acids)
0,26g 318
C16:0
(fatty acids)
4,0g 318
C18:0
(fatty acids)
2,2g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,13g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
8,3g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,41g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,1g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,5g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
2,0g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,17g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,041g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,024g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,22g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,1g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
50mg 71
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,30g 308
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 308
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
12g 308
Salt
(salt)
2,2g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
4,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 20
Tiamin
(thiamin)
0,44mg 308
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 308
Niacin
(niacin, preformed)
4,5mg 308
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,16mg 308
Folat
(folate, total)
2,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
14mg 308
Jern
(iron, total)
0,70mg 308
Natrium
(sodium)
870mg 308
Kalium
(potassium)
260mg 20
Magnesium
(magnesium)
17mg 20
Sink
(zinc)
1,2mg 308
Selen
(selenium)
14µg 308
Kopper
(copper)
0,15mg 308
Fosfor
(phosphorus)
210mg 20
Jod
(iodine)
1,6µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0152
Divided into pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0172
Smoked or smoke-flavored
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0031
Loin

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
308
Blaker B. Næringsinnhold i kjøttvarer, blod og lever. Intern rapport. Landsforeningen for kosthold og helse. Oslo, 1991.
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: