Søk i matvaretabellen:

Honningmelon, rå

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Frukt og bær » Frukt og bær, rå/fersk

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
46% 460e
Vann
(water (moisture))
90g 460e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
160kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
38kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,14g 460e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,038g 460e
C12:0
(fatty acids)
0,0020g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0020g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,032g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,0030g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0030g 460e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0030g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,059g 460e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,026g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,033g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,033g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,026g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
8,1g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
8,1g 460e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,80g 460e
Protein
(protein, total)
0,54g 460e
Salt
(salt)
0,045g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
30µg 460e
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,020alfa-TE 460e
Tiamin
(thiamin)
0,038mg 460e
Riboflavin
(riboflavin)
0,012mg 460e
Niacin
(niacin, preformed)
0,42mg 460e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,088mg 460e
Folat
(folate, total)
19µg 460e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
18mg 460e
Kalsium
(calcium)
6,0mg 460e
Jern
(iron, total)
0,17mg 460e
Natrium
(sodium)
18mg 460e
Kalium
(potassium)
230mg 460e
Magnesium
(magnesium)
10mg 460e
Sink
(zinc)
0,090mg 460e
Selen
(selenium)
0,0µg 420a
Kopper
(copper)
0,024mg 460e
Fosfor
(phosphorus)
11mg 460e
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0143
Fruit or fruit product (US CFR)
A0833
Fruit or fruit product (EUROFIR)
B1582
Honeydew melon
C0229
Fruit, peel removed, core, pit or seed removed
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp
460e
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 25 (2012). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: