Søk i matvaretabellen:

Bayonneskinke, kokt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
60g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
950kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
230kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
16g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,2g 71
C12:0
(fatty acids)
0,023g 318
C14:0
(fatty acids)
0,22g 318
C16:0
(fatty acids)
3,4g 318
C18:0
(fatty acids)
1,7g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,12g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,5g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,40g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,8g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,2g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
1,8g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,16g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,056g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,025g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,21g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,9g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
72mg 71
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
21g 20
Salt
(salt)
1,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
4,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,30alfa-TE 20
Tiamin
(thiamin)
0,37mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,12mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
4,9mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,29mg 20
Folat
(folate, total)
2,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
10mg 20
Jern
(iron, total)
1,1mg 20
Natrium
(sodium)
540mg 20
Kalium
(potassium)
230mg 20
Magnesium
(magnesium)
17mg 20
Sink
(zinc)
1,6mg 20
Selen
(selenium)
13µg 20
Kopper
(copper)
0,070mg 20
Fosfor
(phosphorus)
210mg 20
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0145
Sliced, thin, below 0.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0172
Smoked or smoke-flavored
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0043
Shoulder (meat cut)
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: