Søk i matvaretabellen:

Svin, sideflesk, lettsaltet, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Svin » Svin, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
57g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
300kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
27g 100
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
10g 71
C12:0
(fatty acids)
0,034g 136
C14:0
(fatty acids)
0,41g 136
C16:0
(fatty acids)
6,2g 136
C18:0
(fatty acids)
3,5g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,060g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,65g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
11g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,6g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
3,0g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,26g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,083g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,041g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,33g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,3g 136
Kolesterol
(cholesterol)
46mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
14g 30
Salt
(salt)
3,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
12RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
12µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,34µg 71
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,1alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,39mg 30
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 30
Niacin
(niacin, preformed)
6,3mg 30
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,49mg 30
Folat
(folate, total)
1,3µg 30
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,35µg 30
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
5,0mg 30
Jern
(iron, total)
0,50mg 30
Natrium
(sodium)
1200mg 400a
Kalium
(potassium)
190mg 400a
Magnesium
(magnesium)
16mg 30
Sink
(zinc)
1,6mg 30
Selen
(selenium)
10µg 30
Kopper
(copper)
0,080mg 30
Fosfor
(phosphorus)
160mg 30
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0797
Preserved meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0173
Salted
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0046
Side (meat cut)

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.

Søk i matvaretabellen: