Søk i matvaretabellen:

Svin, bacon med svor, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Svin » Svin, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
51g 308
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
340kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
32g 308
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
12g 71
C12:0
(fatty acids)
0,052g 318
C14:0
(fatty acids)
0,44g 318
C16:0
(fatty acids)
6,8g 318
C18:0
(fatty acids)
3,4g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,069g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
14g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,81g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
13g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
4,1g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
3,6g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,30g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,17g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,055g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,44g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,9g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
46mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
14g 308
Salt
(salt)
2,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
14RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
14µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,39µg 71
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,3alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,50mg 308
Riboflavin
(riboflavin)
0,16mg 308
Niacin
(niacin, preformed)
4,5mg 308
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,49mg 30
Folat
(folate, total)
1,3µg 30
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,35µg 30
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
7,0mg 400a
Jern
(iron, total)
0,60mg 308
Natrium
(sodium)
1100mg 308
Kalium
(potassium)
190mg 400a
Magnesium
(magnesium)
15mg 400a
Sink
(zinc)
1,6mg 308
Selen
(selenium)
2,0µg 308
Kopper
(copper)
0,11mg 308
Fosfor
(phosphorus)
140mg 400a
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0279
Cured meat (US CFR)
A0797
Preserved meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0267
Skeletal meat part, without bone, with skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0118
Smoked by smoke infiltration
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0046
Side (meat cut)

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
308
Blaker B. Næringsinnhold i kjøttvarer, blod og lever. Intern rapport. Landsforeningen for kosthold og helse. Oslo, 1991.
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.

Søk i matvaretabellen: