Søk i matvaretabellen:

Kompott, av frukt og bær

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Frukt og bær » Produkter av frukt og bær

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
72g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
470kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,010g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0g 136
C16:0
(fatty acids)
0,0073g 136
C18:0
(fatty acids)
0,0010g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,012g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,020g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,015g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0023g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0020g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,015g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
27g 80
Stivelse
(starch, total)
2,4g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
19g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
19g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,0g 135
Protein
(protein, total)
0,20g 135
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,4RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
53µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,17alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,010mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 135
Folat
(folate, total)
0,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
4,0mg 135
Kalsium
(calcium)
4,0mg 135
Jern
(iron, total)
0,10mg 135
Natrium
(sodium)
0,0mg 135
Kalium
(potassium)
31mg 135
Magnesium
(magnesium)
3,0mg 135
Sink
(zinc)
0,0mg 135
Selen
(selenium)
0,0µg 135
Kopper
(copper)
0,0mg 135
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 135
Jod
(iodine)
0,63µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0155
Fruit butter, jelly, preserve or related product (US CFR)
A0834
Processed fruit product (EUROFIR)
B1140
Fruit-producing plant
C0167
Fruit
E0110
Semiliquid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0158
Sucrose added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: