Søk i matvaretabellen:

Eple, hermetisk

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Frukt og bær » Produkter av frukt og bær

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
82g 400c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
290kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
69kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,50g 400c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,10g 400c
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0045g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,081g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,0090g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 400c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,022g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 400c
C18:2n-6
(fatty acids)
0,15g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,031g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,031g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,15g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
15g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
15g 400c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
10g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,8g 400c
Protein
(protein, total)
0,20g 400c
Salt
(salt)
0,010g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
30µg 400c
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,090alfa-TE 400c
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 400c
Riboflavin
(riboflavin)
0,010mg 400c
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 400c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,030mg 400c
Folat
(folate, total)
1,0µg 400c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400c
Kalsium
(calcium)
4,0mg 400c
Jern
(iron, total)
0,20mg 400c
Natrium
(sodium)
4,0mg 400c
Kalium
(potassium)
110mg 400c
Magnesium
(magnesium)
2,0mg 400c
Sink
(zinc)
0,0mg 400c
Selen
(selenium)
0,0µg 400c
Kopper
(copper)
0,020mg 20
Fosfor
(phosphorus)
5,0mg 400c
Jod
(iodine)
0,10µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0143
Fruit or fruit product (US CFR)
A0834
Processed fruit product (EUROFIR)
B1245
Apple
C0229
Fruit, peel removed, core, pit or seed removed
E0152
Divided into pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
H0136
Sugar or sugar syrup added
J0123
Sterilized by heat
K0023
Packed in sweetened liquid
M0151
Metal container
M0194
Can, bottle or jar
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0220
Not drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: