Søk i matvaretabellen:

Daddel, tørket

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Frukt og bær » Produkter av frukt og bær

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
84% 450a
Vann
(water (moisture))
15g 450a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
300kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,20g 450a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,10g 450a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0014g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,060g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,014g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,10g 450a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,053g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,016g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 60a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,038g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,011g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,011g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,040g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
68g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
68g 450a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
6,0g 400c
Protein
(protein, total)
3,3g 450a
Salt
(salt)
0,025g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
3,3RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
40µg 450a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,25alfa-TE 400c
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 450a
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 450a
Niacin
(niacin, preformed)
1,8mg 450a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,19mg 450a
Folat
(folate, total)
13µg 450a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 60a
Kalsium
(calcium)
45mg 450a
Jern
(iron, total)
1,3mg 450a
Natrium
(sodium)
10mg 450a
Kalium
(potassium)
700mg 450a
Magnesium
(magnesium)
41mg 450a
Sink
(zinc)
0,40mg 450a
Selen
(selenium)
3,0µg 400c
Kopper
(copper)
0,26mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
60mg 450a
Jod
(iodine)
17µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0143
Fruit or fruit product (US CFR)
A0834
Processed fruit product (EUROFIR)
B1209
Date
C0139
Fruit, peel present, core, pit or seed removed
E0150
Whole, natural shape
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: