Søk i matvaretabellen:

Svin, bogstek, kjøtt uten fettrand, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Svin » Svin, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
86% 318
Vann
(water (moisture))
72g 318
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
6,7g 318
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,3g 318
C12:0
(fatty acids)
0,010g 318
C14:0
(fatty acids)
0,094g 318
C16:0
(fatty acids)
1,4g 318
C18:0
(fatty acids)
0,73g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,014g 318
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,9g 318
C16:1 sum
(fatty acids)
0,19g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,6g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,82g 318
C18:2n-6
(fatty acids)
0,65g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,042g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,010g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,073g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,021g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,010g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,073g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,75g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
47mg 318
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
21g 318
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
5,7RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
5,7µg 318
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,15µg 318
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,65alfa-TE 318
Tiamin
(thiamin)
0,69mg 318
Riboflavin
(riboflavin)
0,17mg 318
Niacin
(niacin, preformed)
5,1mg 318
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,51mg 318
Folat
(folate, total)
1,4µg 318
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,36µg 318
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
4,0mg 318
Jern
(iron, total)
1,3mg 318
Natrium
(sodium)
52mg 318
Kalium
(potassium)
380mg 318
Magnesium
(magnesium)
23mg 318
Sink
(zinc)
2,7mg 318
Selen
(selenium)
6,7µg 318
Kopper
(copper)
0,080mg 318
Fosfor
(phosphorus)
200mg 318
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0043
Shoulder (meat cut)

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: