Søk i matvaretabellen:

Ananas, hermetisk, med egen saft

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Frukt og bær » Produkter av frukt og bær

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
87g 450c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
220kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
51kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 60a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 60a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0g 136
C16:0
(fatty acids)
0,0g 136
C18:0
(fatty acids)
0,0g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 60a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 60a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
12g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
12g 450c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,50g 450c
Protein
(protein, total)
0,30g 450c
Salt
(salt)
0,0025g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
1,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
12µg 450c
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,050alfa-TE 450c
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 450c
Riboflavin
(riboflavin)
0,010mg 450c
Niacin
(niacin, preformed)
0,20mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,090mg 450c
Folat
(folate, total)
1,0µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
11mg 450c
Kalsium
(calcium)
8,0mg 450c
Jern
(iron, total)
0,50mg 450c
Natrium
(sodium)
1,0mg 450c
Kalium
(potassium)
71mg 450c
Magnesium
(magnesium)
13mg 450c
Sink
(zinc)
0,10mg 450c
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,080mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
5,0mg 450c
Jod
(iodine)
1,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0143
Fruit or fruit product (US CFR)
A0834
Processed fruit product (EUROFIR)
B1484
Pineapple
C0138
Fruit, peel removed
E0152
Divided into pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0362
Fruit juice added
J0123
Sterilized by heat
K0039
Packed in fruit juice
M0151
Metal container
M0194
Can, bottle or jar
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0220
Not drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: