Søk i matvaretabellen:

Nypesuppe, pulver

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Pulver, tørr vare

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
1,8g 400e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
300kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,20g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0g 136
C16:0
(fatty acids)
0,012g 136
C18:0
(fatty acids)
0,0041g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0020g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,036g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
0,067g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,045g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,045g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,067g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
71g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
71g 400e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
68g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,0g 400e
Protein
(protein, total)
0,70g 400e
Salt
(salt)
0,080g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
48RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
580µg 400e
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 50
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,24mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
0,30mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 400e
Folat
(folate, total)
0,40µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
190mg 400e
Kalsium
(calcium)
160mg 400e
Jern
(iron, total)
1,3mg 400e
Natrium
(sodium)
32mg 400e
Kalium
(potassium)
470mg 400e
Magnesium
(magnesium)
39mg 400e
Sink
(zinc)
0,10mg 400e
Selen
(selenium)
0,40µg 400e
Kopper
(copper)
0,0mg 10
Fosfor
(phosphorus)
35mg 400e
Jod
(iodine)
0,90µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0222
Dessert (US CFR)
A0853
Spice, condiment or other ingredient (EUROFIR)
B1179
Spice or flavor-producing plant
C0167
Fruit
E0106
Finely ground
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0146
Starch added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: