Søk i matvaretabellen:

Molter, 250 g sukker pr. kg bær, fryst

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Frukt og bær » Produkter av frukt og bær

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
67g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
530kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
130kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,88g 137
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,072g 137
C12:0
(fatty acids)
0,0g 137
C14:0
(fatty acids)
0,0g 137
C16:0
(fatty acids)
0,048g 137
C18:0
(fatty acids)
0,0080g 137
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 137
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,064g 137
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 137
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,056g 137
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,55g 137
C18:2n-6
(fatty acids)
0,26g 137
C18:3n-3
(fatty acids)
0,22g 137
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 137
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 137
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 137
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 137
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 137
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 137
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 137
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,22g 137
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,26g 137
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
26g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
20g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
20g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,0g 135
Protein
(protein, total)
1,0g 135
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,3RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
110µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
2,4alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,060mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,20mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 135
Folat
(folate, total)
39µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
48mg 135
Kalsium
(calcium)
12mg 135
Jern
(iron, total)
0,60mg 135
Natrium
(sodium)
0,0mg 135
Kalium
(potassium)
0,0mg 135
Magnesium
(magnesium)
23mg 135
Sink
(zinc)
0,0mg 135
Selen
(selenium)
0,0µg 135
Kopper
(copper)
0,0mg 135
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 135
Jod
(iodine)
0,080µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0143
Fruit or fruit product (US CFR)
A0833
Fruit or fruit product (EUROFIR)
B2029
Cloudberry
C0140
Fruit, peel present, core, pit or seed present
E0110
Semiliquid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0749
White sugar added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
137
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: