Søk i matvaretabellen:

Molter, rå

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Frukt og bær » Frukt og bær, rå/fersk

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
84g 202
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
190kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
46kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,1g 202
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,090g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C14:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C16:0
(fatty acids)
0,060g 400f
C18:0
(fatty acids)
0,010g 400f
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,080g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 400f
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,070g 400f
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,69g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
0,32g 400f
C18:3n-3
(fatty acids)
0,27g 400f
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400f
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,27g 400f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,32g 400f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,4g 202
Stivelse
(starch, total)
0,0g 60a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,4g 202
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
6,0g 202
Protein
(protein, total)
1,6g 202
Salt
(salt)
0,0025g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
12RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 202
Beta-karoten
(beta-carotene)
140µg 400e
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
3,2alfa-TE 202
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 202
Riboflavin
(riboflavin)
0,020mg 202
Niacin
(niacin, preformed)
0,50mg 202
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,070mg 202
Folat
(folate, total)
49µg 202
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
95mg 202
Kalsium
(calcium)
17mg 202
Jern
(iron, total)
0,50mg 202
Natrium
(sodium)
1,0mg 202
Kalium
(potassium)
220mg 202
Magnesium
(magnesium)
30mg 202
Sink
(zinc)
0,60mg 202
Selen
(selenium)
0,0µg 400e
Kopper
(copper)
0,070mg 202
Fosfor
(phosphorus)
41mg 202
Jod
(iodine)
0,15µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0143
Fruit or fruit product (US CFR)
A0833
Fruit or fruit product (EUROFIR)
B2029
Cloudberry
C0140
Fruit, peel present, core, pit or seed present
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
202
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1994. Grønnsaker og bær. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: