Søk i matvaretabellen:

Svin, sideflesk, uten ben, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Svin » Svin, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
93% 309
Vann
(water (moisture))
50g 309
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
380kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
37g 309
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
14g 71
C12:0
(fatty acids)
0,063g 318
C14:0
(fatty acids)
0,50g 318
C16:0
(fatty acids)
7,9g 318
C18:0
(fatty acids)
4,0g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,080g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
16g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,94g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
15g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
4,7g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
4,2g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,34g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,21g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,066g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,51g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
4,6g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
46mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
14g 309
Salt
(salt)
0,16g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
16RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
16µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,46µg 71
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,5alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,39mg 309
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 309
Niacin
(niacin, preformed)
6,3mg 309
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,14mg 309
Folat
(folate, total)
1,3µg 30
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 309
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
5,0mg 309
Jern
(iron, total)
0,50mg 309
Natrium
(sodium)
62mg 309
Kalium
(potassium)
350mg 309
Magnesium
(magnesium)
12mg 309
Sink
(zinc)
1,6mg 309
Selen
(selenium)
10µg 309
Kopper
(copper)
0,080mg 309
Fosfor
(phosphorus)
160mg 450a
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0152
Divided into pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
309
Norsk Kjøtt. Næringsinnhold i svinekjøtt. Analyseprosjekt, 1991.
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: