Søk i matvaretabellen:

Svin, midtribbe, med kam og svor, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Svin » Svin, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
86% 20
Vann
(water (moisture))
54g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
330kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
30g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
11g 71
C12:0
(fatty acids)
0,048g 318
C14:0
(fatty acids)
0,41g 318
C16:0
(fatty acids)
6,3g 318
C18:0
(fatty acids)
3,2g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,065g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
13g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,76g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
13g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,8g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
3,3g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,28g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,15g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,051g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,41g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,6g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
46mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
16g 20
Salt
(salt)
0,11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
13RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
13µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,37µg 71
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,2alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,49mg 304
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 304
Niacin
(niacin, preformed)
5,5mg 304
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,49mg 30
Folat
(folate, total)
1,3µg 30
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,50µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
4,8mg 30
Jern
(iron, total)
1,0mg 30
Natrium
(sodium)
44mg 30
Kalium
(potassium)
320mg 30
Magnesium
(magnesium)
21mg 30
Sink
(zinc)
1,9mg 30
Selen
(selenium)
9,1µg 30
Kopper
(copper)
0,050mg 30
Fosfor
(phosphorus)
180mg 30
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0267
Skeletal meat part, without bone, with skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0031
Loin
Z0046
Side (meat cut)

Referanser

20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
304
Landsforeningen for kosthold og helse og Norges Slakterilaboratorium. Analyser av næringsstoffinnhold i svin, storfe og lam. Internt notat, Oslo, 1983.
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: