Søk i matvaretabellen:

Kantarell, rå

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaker, rå og fryst

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
89% 420a
Vann
(water (moisture))
90g 410c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
71kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
17kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,50g 410d
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 410d
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,057g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,014g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 60a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 410d
C18:2n-6
(fatty acids)
0,23g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,23g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,40g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 410d
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,40g 410d
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,9g 410d
Protein
(protein, total)
1,8g 410d
Salt
(salt)
0,0070g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
110RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
1300µg 420a
Vitamin D
(vitamin D)
13µg 410d
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 410d
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 410d
Riboflavin
(riboflavin)
0,40mg 410d
Niacin
(niacin, preformed)
5,4mg 410d
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 410d
Folat
(folate, total)
21µg 410d
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
5,0mg 410d
Kalsium
(calcium)
5,0mg 410d
Jern
(iron, total)
2,7mg 410d
Natrium
(sodium)
2,8mg 410d
Kalium
(potassium)
340mg 410d
Magnesium
(magnesium)
9,0mg 410d
Sink
(zinc)
0,80mg 410d
Selen
(selenium)
18µg 410d
Kopper
(copper)
0,42mg 420a
Fosfor
(phosphorus)
72mg 410d
Jod
(iodine)
2,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B1569
Chanterelle
C0296
Fruiting body
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
410c
Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 14 (2011). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv
410d
Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 16 (2013). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: