Søk i matvaretabellen:

Storfe, mørbrad, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Storfe, kalv » Storfe, kalv, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
74g 315
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
460kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,3g 315
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,0g 71
C12:0
(fatty acids)
0,0g 319
C14:0
(fatty acids)
0,055g 319
C16:0
(fatty acids)
0,54g 319
C18:0
(fatty acids)
0,37g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,034g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,86g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,060g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,76g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,093g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
0,047g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,013g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0029g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0097g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0024g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0055g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,030g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,060g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
38mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
22g 315
Salt
(salt)
0,12g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
3,4RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
3,0µg 315
Beta-karoten
(beta-carotene)
5,0µg 315
Vitamin D
(vitamin D)
0,035µg 71
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,29alfa-TE 315
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 315
Riboflavin
(riboflavin)
0,16mg 315
Niacin
(niacin, preformed)
5,4mg 315
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,35mg 315
Folat
(folate, total)
6,0µg 315
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,5µg 315
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
3,0mg 315
Jern
(iron, total)
2,3mg 315
Natrium
(sodium)
47mg 315
Kalium
(potassium)
380mg 315
Magnesium
(magnesium)
24mg 315
Sink
(zinc)
4,0mg 315
Selen
(selenium)
5,0µg 315
Kopper
(copper)
0,020mg 315
Fosfor
(phosphorus)
200mg 315
Jod
(iodine)
1,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0031
Loin

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
315
Norsk Kjøtt. Næringsinnhold i lam, storfe og svin. Analyseprosjekt, 1995.
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: