Søk i matvaretabellen:

Storfe, kotelettkam, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Storfe, kalv » Storfe, kalv, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
75% 315
Vann
(water (moisture))
69g 315
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
710kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
170kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
9,9g 315
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
4,3g 71
C12:0
(fatty acids)
0,0g 319
C14:0
(fatty acids)
0,23g 319
C16:0
(fatty acids)
2,3g 319
C18:0
(fatty acids)
1,6g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,15g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,7g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,25g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,2g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,40g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
0,20g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,056g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,012g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,041g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,010g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,023g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,13g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,25g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
41mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 315
Salt
(salt)
0,17g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
8,8RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
8,0µg 315
Beta-karoten
(beta-carotene)
9,0µg 315
Vitamin D
(vitamin D)
0,15µg 71
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,28alfa-TE 315
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 315
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 315
Niacin
(niacin, preformed)
5,2mg 315
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,19mg 315
Folat
(folate, total)
3,0µg 315
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,3µg 315
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
9,0mg 315
Jern
(iron, total)
2,0mg 315
Natrium
(sodium)
66mg 315
Kalium
(potassium)
340mg 315
Magnesium
(magnesium)
20mg 315
Sink
(zinc)
4,2mg 315
Selen
(selenium)
5,0µg 315
Kopper
(copper)
0,040mg 315
Fosfor
(phosphorus)
190mg 315
Jod
(iodine)
1,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0026
Short loin

Referanser

20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
315
Norsk Kjøtt. Næringsinnhold i lam, storfe og svin. Analyseprosjekt, 1995.
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: