Søk i matvaretabellen:

Potetchips, med mindre fett

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Snacks

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
5,0g 40
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1900kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
460kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
18g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
7,9g 100
C12:0
(fatty acids)
0,0044g 221b
C14:0
(fatty acids)
0,012g 221b
C16:0
(fatty acids)
0,96g 221b
C18:0
(fatty acids)
0,52g 221b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
8,0g 100
C16:1 sum
(fatty acids)
0,031g 221b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
14g 221b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,1g 100
C18:2n-6
(fatty acids)
1,9g 221b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,074g 221b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 221b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 221b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 221b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 221b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 221b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 221b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 221b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,092g 221b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,9g 221b
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
63g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,5g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
14g 20
Protein
(protein, total)
4,0g 20
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 20
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,050mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
4,0mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,22mg 20
Folat
(folate, total)
20µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
10mg 20
Kalsium
(calcium)
40mg 20
Jern
(iron, total)
1,5mg 20
Natrium
(sodium)
600mg 20
Kalium
(potassium)
1100mg 20
Magnesium
(magnesium)
59mg 20
Sink
(zinc)
0,80mg 20
Selen
(selenium)
1,3µg 400e
Kopper
(copper)
0,22mg 20
Fosfor
(phosphorus)
160mg 20
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0228
Snack food (US CFR)
A0868
Savoury snack (EUROFIR)
B1218
Potato
C0240
Root, tuber or bulb, without peel
E0100
Divided into pieces, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0029
Deep-fried
H0138
Water removed
H0221
Fat or oil added
H0324
Fat partially removed, 50% or more remaining
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
40
Eldre data, ukjent kilde.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
221b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 221a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2014-2015. Chips og salte nøtter. Publisert rapport (2015); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av chips og salte nøtter". http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/rapport_naeringsstoff_og_tungmetallanalyser_i_chips_og_salte_notter_2015.20791/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoff-%20og%20tungmetallanalyser%20i%20chips%20og%20salte%20n%C3%B8tter%202015
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: