Søk i matvaretabellen:

Ketchup, tomatketchup

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaksprodukter

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
70g 400e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
450kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,40g 102
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,070g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,043g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,017g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,050g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0043g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,064g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,19g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
0,17g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0043g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0040g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,17g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
24g 20
Stivelse
(starch, total)
4,2g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
19g 400e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
15g 100
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,2g 400e
Protein
(protein, total)
1,8g 102
Salt
(salt)
2,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
36RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
430µg 450c
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,5alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,020mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
0,70mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 400e
Folat
(folate, total)
1,0µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
15mg 400e
Kalsium
(calcium)
7,0mg 400e
Jern
(iron, total)
0,80mg 400e
Natrium
(sodium)
950mg 400e
Kalium
(potassium)
400mg 400e
Magnesium
(magnesium)
18mg 400e
Sink
(zinc)
0,20mg 400e
Selen
(selenium)
0,40µg 400e
Kopper
(copper)
0,15mg 420c
Fosfor
(phosphorus)
20mg 400e
Jod
(iodine)
1,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0179
Condiment or relish (US CFR)
A0858
Condiment (EUROFIR)
B1276
Tomato
C0138
Fruit, peel removed
E0135
Semiliquid with smooth consistency
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0158
Sucrose added
J0123
Sterilized by heat
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
102
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: