Søk i matvaretabellen:

Tomatjuice

Alle matvarer » Drikke » Juice, saft, brus o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
94g 450c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
76kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
18kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 60a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0g 136
C16:0
(fatty acids)
0,0g 136
C18:0
(fatty acids)
0,0g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 60a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,0g 450c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,4g 400e
Protein
(protein, total)
0,80g 450c
Salt
(salt)
0,58g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
17RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
200µg 450c
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,20alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 450c
Riboflavin
(riboflavin)
0,020mg 450c
Niacin
(niacin, preformed)
0,70mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,060mg 450c
Folat
(folate, total)
10µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
8,0mg 450c
Kalsium
(calcium)
10mg 450c
Jern
(iron, total)
0,40mg 450c
Natrium
(sodium)
230mg 450c
Kalium
(potassium)
230mg 450c
Magnesium
(magnesium)
10mg 450c
Sink
(zinc)
0,10mg 450c
Selen
(selenium)
0,50µg 400e
Kopper
(copper)
0,060mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
19mg 450c
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0264
Vegetable juice (US CFR)
A0841
Juice or nectar (EUROFIR)
B1276
Tomato
C0229
Fruit, peel removed, core, pit or seed removed
E0130
Liquid
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0123
Sterilized by heat
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: