Søk i matvaretabellen:

Rosenkål, fryst

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaker, rå og fryst

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
86g 212
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
180kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
43kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,40g 400a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0060g 400a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0010g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,072g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,0040g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,010g 400a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0030g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,026g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,24g 400a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,061g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,13g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0010g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0010g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,14g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,062g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,3g 80
Stivelse
(starch, total)
0,36g 212
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,9g 212
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,7g 212
Protein
(protein, total)
3,8g 400a
Salt
(salt)
0,013g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
17RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 202
Beta-karoten
(beta-carotene)
200µg 212
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,52alfa-TE 212
Tiamin
(thiamin)
0,11mg 202
Riboflavin
(riboflavin)
0,070mg 202
Niacin
(niacin, preformed)
0,60mg 202
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,14mg 202
Folat
(folate, total)
140µg 212
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
120mg 212
Kalsium
(calcium)
37mg 212
Jern
(iron, total)
0,50mg 212
Natrium
(sodium)
5,0mg 212
Kalium
(potassium)
380mg 212
Magnesium
(magnesium)
20mg 212
Sink
(zinc)
0,30mg 202
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,060mg 202
Fosfor
(phosphorus)
100mg 202
Jod
(iodine)
0,70µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B1611
Brussels sprout
C0151
Head (plant)
E0150
Whole, natural shape
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
202
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1994. Grønnsaker og bær. Internt notat.
212
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004. Grønnsaker - kompletterende analyser. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: