Søk i matvaretabellen:

Storfe, entrecôtekam, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Storfe, kalv » Storfe, kalv, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
78% 315
Vann
(water (moisture))
67g 319
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
830kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
200kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
13g 319
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,0g 319
C12:0
(fatty acids)
0,0g 319
C14:0
(fatty acids)
0,32g 319
C16:0
(fatty acids)
3,2g 319
C18:0
(fatty acids)
2,2g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,20g 319
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,0g 319
C16:1 sum
(fatty acids)
0,35g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,4g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,55g 319
C18:2n-6
(fatty acids)
0,28g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,077g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,017g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,057g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,014g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,032g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,18g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,35g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
41mg 319
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 319
Salt
(salt)
0,11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
5,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
5,5µg 319
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,20µg 319
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,48alfa-TE 319
Tiamin
(thiamin)
0,039mg 319
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 319
Niacin
(niacin, preformed)
4,2mg 319
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,48mg 319
Folat
(folate, total)
4,0µg 319
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,1µg 319
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
4,4mg 319
Jern
(iron, total)
2,1mg 319
Natrium
(sodium)
44mg 319
Kalium
(potassium)
340mg 319
Magnesium
(magnesium)
19mg 319
Sink
(zinc)
4,7mg 319
Selen
(selenium)
8,6µg 319
Kopper
(copper)
0,056mg 319
Fosfor
(phosphorus)
160mg 319
Jod
(iodine)
1,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0023
Rib (meat cut)

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
315
Norsk Kjøtt. Næringsinnhold i lam, storfe og svin. Analyseprosjekt, 1995.
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: