Søk i matvaretabellen:

Storfe, bog, uten knoke, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Storfe, kalv » Storfe, kalv, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
83% 315
Vann
(water (moisture))
70g 315
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
670kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
160kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
8,8g 315
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,9g 71
C12:0
(fatty acids)
0,0g 319
C14:0
(fatty acids)
0,21g 319
C16:0
(fatty acids)
2,1g 319
C18:0
(fatty acids)
1,4g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,13g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,3g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,23g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,9g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,36g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
0,18g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,050g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,011g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,037g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0091g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,021g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,12g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,23g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
38mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 315
Salt
(salt)
0,19g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,8RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
7,0µg 315
Beta-karoten
(beta-carotene)
10µg 315
Vitamin D
(vitamin D)
0,14µg 71
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,35alfa-TE 315
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 315
Riboflavin
(riboflavin)
0,17mg 315
Niacin
(niacin, preformed)
4,5mg 315
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,18mg 315
Folat
(folate, total)
3,0µg 315
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,7µg 315
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
11mg 315
Jern
(iron, total)
2,1mg 315
Natrium
(sodium)
75mg 315
Kalium
(potassium)
300mg 315
Magnesium
(magnesium)
19mg 315
Sink
(zinc)
4,7mg 315
Selen
(selenium)
5,0µg 315
Kopper
(copper)
0,060mg 315
Fosfor
(phosphorus)
170mg 315
Jod
(iodine)
1,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0025
Fore shank

Referanser

20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
315
Norsk Kjøtt. Næringsinnhold i lam, storfe og svin. Analyseprosjekt, 1995.
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: