Søk i matvaretabellen:

Potetskruer, potetringer

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Snacks

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
3,0g 420c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
490kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
25g 420c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
10g 420c
C12:0
(fatty acids)
0,0g 420c
C14:0
(fatty acids)
0,25g 420c
C16:0
(fatty acids)
8,8g 420c
C18:0
(fatty acids)
1,1g 420c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 420c
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,8g 420c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,8g 420c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,6g 420c
C18:2n-6
(fatty acids)
2,5g 420c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,12g 420c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 420c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 420c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 420c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 420c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 420c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 420c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 420c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,12g 420c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,5g 420c
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
60g 80
Stivelse
(starch, total)
60g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,0g 420c
Protein
(protein, total)
4,6g 420c
Salt
(salt)
3,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 20
Tiamin
(thiamin)
0,25mg 420c
Riboflavin
(riboflavin)
0,082mg 420c
Niacin
(niacin, preformed)
2,8mg 420c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,33mg 420c
Folat
(folate, total)
69µg 420c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
10mg 100
Kalsium
(calcium)
31mg 420c
Jern
(iron, total)
1,4mg 420c
Natrium
(sodium)
1300mg 122
Kalium
(potassium)
630mg 420c
Magnesium
(magnesium)
36mg 420c
Sink
(zinc)
0,69mg 420c
Selen
(selenium)
0,80µg 420c
Kopper
(copper)
0,18mg 420c
Fosfor
(phosphorus)
130mg 420c
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0228
Snack food (US CFR)
A0868
Savoury snack (EUROFIR)
B1218
Potato
C0240
Root, tuber or bulb, without peel
E0140
Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0146
Starch added
H0151
Spice or herb added
H0263
Vegetable fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0197
Bag, sack or pouch
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
122
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2015.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: