Søk i matvaretabellen:

Potetchips

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Snacks

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
2,0g 221b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
520kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
32g 221b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,6g 221b
C12:0
(fatty acids)
0,0090g 221b
C14:0
(fatty acids)
0,017g 221b
C16:0
(fatty acids)
1,2g 221b
C18:0
(fatty acids)
0,88g 221b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 221b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
25g 221b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,040g 221b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
24g 221b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,5g 221b
C18:2n-6
(fatty acids)
2,3g 221b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,10g 221b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,13g 221b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,3g 221b
Kolesterol
(cholesterol)
1,2mg 221b
Karbohydrat
(carbohydrate)
50g 80
Stivelse
(starch, total)
50g 221b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,48g 221b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,5g 221b
Protein
(protein, total)
5,2g 221b
Salt
(salt)
1,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 221b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 221b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 221b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
9,2alfa-TE 221b
Tiamin
(thiamin)
0,14mg 221b
Riboflavin
(riboflavin)
0,065mg 221b
Niacin
(niacin, preformed)
3,6mg 221b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,71mg 221b
Folat
(folate, total)
34µg 221b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 221b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
17mg 221b
Kalsium
(calcium)
8,2mg 221b
Jern
(iron, total)
1,2mg 221b
Natrium
(sodium)
460mg 221b
Kalium
(potassium)
1100mg 221b
Magnesium
(magnesium)
67mg 221b
Sink
(zinc)
0,70mg 221b
Selen
(selenium)
0,0µg 221b
Kopper
(copper)
0,25mg 221b
Fosfor
(phosphorus)
130mg 221b
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0228
Snack food (US CFR)
A0868
Savoury snack (EUROFIR)
B1218
Potato
C0240
Root, tuber or bulb, without peel
E0100
Divided into pieces, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0029
Deep-fried
H0138
Water removed
H0221
Fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
221b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 221a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2014-2015. Chips og salte nøtter. Publisert rapport (2015); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av chips og salte nøtter". http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/rapport_naeringsstoff_og_tungmetallanalyser_i_chips_og_salte_notter_2015.20791/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoff-%20og%20tungmetallanalyser%20i%20chips%20og%20salte%20n%C3%B8tter%202015
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: