Søk i matvaretabellen:

Kornblanding, med frukt, AXA Fruktmüsli

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Kornblanding, frokostkorn

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
11g 225a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
380kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
5,7g 225a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,2g 225a
C12:0
(fatty acids)
0,89g 225a
C14:0
(fatty acids)
0,33g 225a
C16:0
(fatty acids)
0,57g 225a
C18:0
(fatty acids)
0,082g 225a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 60a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,1g 225a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0069g 225a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,0g 225a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,4g 225a
C18:2n-6
(fatty acids)
1,3g 225a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,061g 225a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,061g 225a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,3g 225a
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 60a
Karbohydrat
(carbohydrate)
70g 80
Stivelse
(starch, total)
51g 225a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
19g 225a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,7g 225a
Protein
(protein, total)
8,5g 225a
Salt
(salt)
0,40g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,79alfa-TE 225a
Tiamin
(thiamin)
0,24mg 225a
Riboflavin
(riboflavin)
0,070mg 225a
Niacin
(niacin, preformed)
1,2mg 225a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 225a
Folat
(folate, total)
18µg 225a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 10
Kalsium
(calcium)
45mg 225a
Jern
(iron, total)
2,7mg 225a
Natrium
(sodium)
160mg 225a
Kalium
(potassium)
440mg 225a
Magnesium
(magnesium)
93mg 225a
Sink
(zinc)
1,8mg 225a
Selen
(selenium)
1,3µg 225a
Kopper
(copper)
0,34mg 225a
Fosfor
(phosphorus)
300mg 225a
Jod
(iodine)
1,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0258
Breakfast cereal (US CFR)
A0816
Breakfast cereal (EUROFIR)
B1219
Oat
C0133
Seed, skin present, germ present
E0104
Whole and pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0152
Grain added
H0177
Nut or seed added
H0364
Dried or candied fruit added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0197
Bag, sack or pouch
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
225a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Publisert rapport (2018): «Næringstoff og tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød, knekkebrød og frokostblandinger». http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/kornvarer/article50556.ece/BINARY/Rapport%202017:%20Analyse%20av%20metaller%20akrylamid%20og%20mykotoksin%20i%20br%C3%B8d%20knekkebr%C3%B8d%20og%20frokostblandinger
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: