Søk i matvaretabellen:

Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, Pågen kjernesunt brød

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Brødvarer, industribakt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
39g 225a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
970kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
230kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,7g 225a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,27g 225a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C14:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C16:0
(fatty acids)
0,22g 225a
C18:0
(fatty acids)
0,030g 225a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 60a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,1g 225a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0050g 225a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,0g 225a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,0g 225a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,82g 225a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,18g 224a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,18g 225a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,82g 225a
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 60a
Karbohydrat
(carbohydrate)
38g 80
Stivelse
(starch, total)
35g 225a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,1g 225a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,6g 225a
Protein
(protein, total)
10g 225a
Salt
(salt)
1,2g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,56alfa-TE 225a
Tiamin
(thiamin)
0,17mg 225a
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 225a
Niacin
(niacin, preformed)
1,5mg 225a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,092mg 225a
Folat
(folate, total)
19µg 225a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
20mg 225a
Jern
(iron, total)
1,6mg 225a
Natrium
(sodium)
460mg 225a
Kalium
(potassium)
230mg 225a
Magnesium
(magnesium)
53mg 225a
Sink
(zinc)
1,3mg 225a
Selen
(selenium)
2,9µg 225a
Kopper
(copper)
0,20mg 225a
Fosfor
(phosphorus)
170mg 225a
Jod
(iodine)
1,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0178
Bread (US CFR)
A0818
Leavened bread (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0148
Water added
H0152
Grain added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0753
Yeast added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0197
Bag, sack or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
224a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
225a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Publisert rapport (2018): «Næringstoff og tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød, knekkebrød og frokostblandinger». http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/kornvarer/article50556.ece/BINARY/Rapport%202017:%20Analyse%20av%20metaller%20akrylamid%20og%20mykotoksin%20i%20br%C3%B8d%20knekkebr%C3%B8d%20og%20frokostblandinger
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: