Søk i matvaretabellen:

Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, First Price kneipp

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Brødvarer, industribakt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
37g 225a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
250kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,2g 225a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,24g 225a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C14:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C16:0
(fatty acids)
0,20g 225a
C18:0
(fatty acids)
0,025g 225a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 60a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,88g 225a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0040g 225a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,86g 225a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,94g 225a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,79g 225a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,15g 225a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,15g 225a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,79g 225a
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 60a
Karbohydrat
(carbohydrate)
45g 80
Stivelse
(starch, total)
43g 225a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,9g 225a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,3g 225a
Protein
(protein, total)
8,6g 225a
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,58alfa-TE 225a
Tiamin
(thiamin)
0,21mg 225a
Riboflavin
(riboflavin)
0,080mg 225a
Niacin
(niacin, preformed)
2,1mg 225a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 225a
Folat
(folate, total)
23µg 225a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
24mg 225a
Jern
(iron, total)
1,5mg 225a
Natrium
(sodium)
580mg 225a
Kalium
(potassium)
200mg 225a
Magnesium
(magnesium)
41mg 225a
Sink
(zinc)
1,2mg 225a
Selen
(selenium)
1,6µg 225a
Kopper
(copper)
0,21mg 225a
Fosfor
(phosphorus)
140mg 225a
Jod
(iodine)
1,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0178
Bread (US CFR)
A0818
Leavened bread (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0148
Water added
H0152
Grain added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0753
Yeast added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0197
Bag, sack or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
225a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Publisert rapport (2018): «Næringstoff og tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød, knekkebrød og frokostblandinger». http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/kornvarer/article50556.ece/BINARY/Rapport%202017:%20Analyse%20av%20metaller%20akrylamid%20og%20mykotoksin%20i%20br%C3%B8d%20knekkebr%C3%B8d%20og%20frokostblandinger
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: