Søk i matvaretabellen:

Tacoskjell, Old El Paso

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Knekkebrød, smørbrødkjeks o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
7,0g 220a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
480kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
26g 220a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,2g 220a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 220a
C14:0
(fatty acids)
0,0097g 220a
C16:0
(fatty acids)
0,97g 220a
C18:0
(fatty acids)
0,72g 220a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
20g 220a
C16:1 sum
(fatty acids)
2,1g 220a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,035g 220a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,0g 220a
C18:2n-6
(fatty acids)
1,8g 220a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,014g 220a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 220a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 220a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 220a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 220a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 220a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 220a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 220a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,020g 220a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,1g 220a
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 10
Karbohydrat
(carbohydrate)
55g 80
Stivelse
(starch, total)
54g 220a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,79g 220a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,3g 220a
Protein
(protein, total)
5,4g 220a
Salt
(salt)
0,063g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
9,8alfa-TE 220a
Tiamin
(thiamin)
0,12mg 220a
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 220a
Niacin
(niacin, preformed)
0,99mg 220a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,14mg 220a
Folat
(folate, total)
9,3µg 220a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
10mg 220a
Jern
(iron, total)
0,70mg 220a
Natrium
(sodium)
25mg 220a
Kalium
(potassium)
170mg 220a
Magnesium
(magnesium)
40mg 220a
Sink
(zinc)
0,50mg 220a
Selen
(selenium)
1,6µg 220a
Kopper
(copper)
0,065mg 220a
Fosfor
(phosphorus)
110mg 220a
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0106
Prepared grain or starch product (US CFR)
A0819
Flatbread (EUROFIR)
B1232
Corn
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0153
Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0263
Vegetable fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0156
Paperboard container
M0184
Plastic container, rigid or semirigid
M0213
Box
N0036
Plastic
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
220a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2013-2014. Tex-mex-produkter. Publisert rapport (2014); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av tex-mex-produkter". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article40542.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoff-+og+tungmetallanalyser+av+tex-mex-produkter
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: