Søk i matvaretabellen:

Pannekaker, av pulver, Toro

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Pizza, pai, taco o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
63g 106c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
670kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
160kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,0g 106a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,60g 106a
C12:0
(fatty acids)
0,0018g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0083g 136
C16:0
(fatty acids)
0,26g 136
C18:0
(fatty acids)
0,088g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 106c
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,63g 106c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,023g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,81g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,54g 106c
C18:2n-6
(fatty acids)
0,37g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,071g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0016g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,012g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,015g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,086g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,39g 135
Kolesterol
(cholesterol)
25mg 106c
Karbohydrat
(carbohydrate)
28g 80
Stivelse
(starch, total)
22g 106a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
6,3g 106a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
5,0g 106c
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,80g 106a
Protein
(protein, total)
6,3g 106a
Salt
(salt)
0,25g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
6,1RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,0µg 106c
Beta-karoten
(beta-carotene)
1,0µg 106c
Vitamin D
(vitamin D)
0,090µg 106c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,42alfa-TE 106c
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 106c
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 106c
Niacin
(niacin, preformed)
0,50mg 106c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 106c
Folat
(folate, total)
7,0µg 106c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,10µg 106c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 106c
Kalsium
(calcium)
28mg 106c
Jern
(iron, total)
0,50mg 106c
Natrium
(sodium)
100mg 88
Kalium
(potassium)
90mg 106c
Magnesium
(magnesium)
14mg 106c
Sink
(zinc)
0,40mg 106c
Selen
(selenium)
4,0µg 106c
Kopper
(copper)
0,050mg 106c
Fosfor
(phosphorus)
67mg 106c
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0194
Pancake or waffle (US CFR)
A0822
Savoury cereal dish (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0153
Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
H0148
Water added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
88
Beregnet som standardverdi for natrium i tillagede matvarer. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_tabellverdiene_i_matvaretabellen
106a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag.
106c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).

Søk i matvaretabellen: