Søk i matvaretabellen:

Pinnekjøtt, råvare

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, får » Lam, får, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
77% 20
Vann
(water (moisture))
31g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1900kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
450kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
37g 103b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
17g 71
C12:0
(fatty acids)
0,11g 319
C14:0
(fatty acids)
1,4g 319
C16:0
(fatty acids)
7,3g 319
C18:0
(fatty acids)
6,5g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
1,8g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,63g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,1g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
0,89g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,49g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,20g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,11g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,14g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,068g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
1,1g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,1g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
110mg 71
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 50
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
30g 103b
Salt
(salt)
3,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
17RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
17µg 103b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,61alfa-TE 103b
Tiamin
(thiamin)
0,14mg 103b
Riboflavin
(riboflavin)
0,28mg 103b
Niacin
(niacin, preformed)
8,8mg 103b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 10
Folat
(folate, total)
0,0µg 10
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 10
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
16mg 103b
Jern
(iron, total)
2,4mg 103b
Natrium
(sodium)
1500mg 20
Kalium
(potassium)
500mg 103b
Magnesium
(magnesium)
32mg 103b
Sink
(zinc)
5,0mg 103b
Selen
(selenium)
5,0µg 103b
Kopper
(copper)
0,10mg 103b
Fosfor
(phosphorus)
260mg 103b
Jod
(iodine)
3,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0279
Cured meat (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1669
Lamb
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0152
Divided into pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0172
Smoked or smoke-flavored
H0253
Cured or aged
J0103
Preserved by salting
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0023
Rib (meat cut)

Referanser

10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
103b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2006 eller tidligere, beregnet verdi fra industrioppskrift.
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: