Søk i matvaretabellen:

Yoghurt, frukt, 0,1 % fett, lett, Yoplait

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Yoghurt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
85g 450a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
220kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
52kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,10g 104d
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,065g 72
C12:0
(fatty acids)
0,0035g 109c
C14:0
(fatty acids)
0,011g 109c
C16:0
(fatty acids)
0,028g 109c
C18:0
(fatty acids)
0,011g 109c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0030g 72
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,023g 72
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0014g 109c
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,022g 109c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0020g 72
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0017g 109c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 109c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 109c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 109c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0010g 109c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0020g 109c
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400e
Karbohydrat
(carbohydrate)
8,9g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
8,9g 104d
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
3,0g 104a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 450b
Protein
(protein, total)
3,9g 104d
Salt
(salt)
0,11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,3RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
2,0µg 460b
Beta-karoten
(beta-carotene)
4,0µg 460b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 86
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,030alfa-TE 450a
Tiamin
(thiamin)
1,1mg 460b
Riboflavin
(riboflavin)
0,29mg 450a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 450a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,070mg 450a
Folat
(folate, total)
8,0µg 450a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 450b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,0mg 450a
Kalsium
(calcium)
120mg 104d
Jern
(iron, total)
0,10mg 450a
Natrium
(sodium)
45mg 104d
Kalium
(potassium)
180mg 450a
Magnesium
(magnesium)
13mg 450a
Sink
(zinc)
0,40mg 450a
Selen
(selenium)
1,0µg 450b
Kopper
(copper)
0,0mg 450b
Fosfor
(phosphorus)
110mg 450a
Jod
(iodine)
13µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0783
Fermented milk product (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0110
Semiliquid with solid pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0101
Lactic acid fermented
H0108
Nonnutritive sweetener added
H0147
Fruit added
H0165
Gelatin added
H0168
Fructose added
H0248
Fat fully removed
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
N0022
Polystyrene
P0040
Reduced fat food
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
72
Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945).
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
86
Beregnet ut fra faktor 0,005 µg vitamin D/g fett i kremfløte.
104a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, uspesifisert grunnlag.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
109c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
460b
US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

Søk i matvaretabellen: