Søk i matvaretabellen:

Brød, grovt (50-75 %), kjøpt

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Brødvarer, industribakt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
37g 225b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
240kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,3g 225b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,26g 225b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C14:0
(fatty acids)
0,0013g 60a
C16:0
(fatty acids)
0,21g 225b
C18:0
(fatty acids)
0,035g 225b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 60a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,88g 225b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0043g 225b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,86g 225b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,91g 225b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,76g 225b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,15g 225b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,15g 225b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,76g 225b
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 60a
Karbohydrat
(carbohydrate)
42g 80
Stivelse
(starch, total)
39g 225b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,8g 225b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,7g 225b
Protein
(protein, total)
9,0g 225b
Salt
(salt)
1,2g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,65alfa-TE 225b
Tiamin
(thiamin)
0,21mg 225b
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 225b
Niacin
(niacin, preformed)
2,0mg 225b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 225b
Folat
(folate, total)
24µg 225b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 10
Kalsium
(calcium)
25mg 225b
Jern
(iron, total)
1,6mg 225b
Natrium
(sodium)
490mg 225b
Kalium
(potassium)
230mg 225b
Magnesium
(magnesium)
47mg 225b
Sink
(zinc)
1,3mg 225b
Selen
(selenium)
1,9µg 225b
Kopper
(copper)
0,20mg 225b
Fosfor
(phosphorus)
160mg 225b
Jod
(iodine)
1,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0178
Bread (US CFR)
A0818
Leavened bread (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0148
Water added
H0152
Grain added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0753
Yeast added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
225b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 225a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Publisert rapport (2018): «Næringstoff og tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød, knekkebrød og frokostblandinger». http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/kornvarer/article50556.ece/BINARY/Rapport%202017:%20Analyse%20av%20metaller%20akrylamid%20og%20mykotoksin%20i%20br%C3%B8d%20knekkebr%C3%B8d%20og%20frokostblandinger
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: