Søk i matvaretabellen:

Fenalår

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, får » Lam, får, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
45g 214
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
260kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
17g 214
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,7g 217
C12:0
(fatty acids)
0,045g 214
C14:0
(fatty acids)
0,35g 214
C16:0
(fatty acids)
3,4g 214
C18:0
(fatty acids)
2,7g 214
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,58g 217
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,2g 217
C16:1 sum
(fatty acids)
0,38g 214
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,7g 214
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,63g 217
C18:2n-6
(fatty acids)
0,32g 214
C18:3n-3
(fatty acids)
0,15g 214
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 214
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 214
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 214
C20:4n-6
(fatty acids)
0,051g 214
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,031g 214
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,041g 214
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 214
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,27g 73r
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,7g 74r
Kolesterol
(cholesterol)
89mg 214
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
28g 214
Salt
(salt)
8,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
6,6RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,6µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,17alfa-TE 214
Tiamin
(thiamin)
0,14mg 214
Riboflavin
(riboflavin)
0,40mg 214
Niacin
(niacin, preformed)
6,9mg 214
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,37mg 214
Folat
(folate, total)
14µg 214
Vitamin B12
(vitamin B12)
3,2µg 214
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
7,1mg 214
Jern
(iron, total)
3,9mg 214
Natrium
(sodium)
3400mg 214
Kalium
(potassium)
440mg 214
Magnesium
(magnesium)
32mg 214
Sink
(zinc)
4,1mg 214
Selen
(selenium)
12µg 214
Kopper
(copper)
0,22mg 214
Fosfor
(phosphorus)
260mg 214
Jod
(iodine)
3,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0279
Cured meat (US CFR)
A0797
Preserved meat (EUROFIR)
B1183
Sheep
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0110
Smoked by adding smoke concentrate
H0138
Water removed
H0173
Salted
H0253
Cured or aged
J0106
Preserved by smoking
J0116
Dehydrated or dried
J0139
Preserved by dry salting
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73r
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
74r
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
214
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
217
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Vitamin D i kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: