Søk i matvaretabellen:

Pasta, fersk med ost, ravioli, rå

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Gryn, ris, pasta » Gryn, ris, pasta, råvare

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
29g 208
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
320kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
7,4g 208
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,0g 208
C12:0
(fatty acids)
0,14g 136
C14:0
(fatty acids)
0,38g 136
C16:0
(fatty acids)
1,7g 136
C18:0
(fatty acids)
0,59g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,034g 208
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,8g 208
C16:1 sum
(fatty acids)
0,091g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,0g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,1g 208
C18:2n-6
(fatty acids)
0,87g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,086g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0016g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0051g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0022g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,027g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0032g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0038g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,028g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,12g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,91g 135
Kolesterol
(cholesterol)
48mg 208
Karbohydrat
(carbohydrate)
48g 208
Stivelse
(starch, total)
46g 208
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,0g 208
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
4,1g 208
Protein
(protein, total)
13g 208
Salt
(salt)
1,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
45RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
45µg 208
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,4alfa-TE 208
Tiamin
(thiamin)
0,16mg 208
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
1,9mg 208
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 208
Folat
(folate, total)
20µg 208
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,76µg 208
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
130mg 208
Jern
(iron, total)
1,2mg 208
Natrium
(sodium)
680mg 208
Kalium
(potassium)
210mg 208
Magnesium
(magnesium)
37mg 208
Sink
(zinc)
1,5mg 208
Selen
(selenium)
30µg 208
Kopper
(copper)
0,19mg 208
Fosfor
(phosphorus)
240mg 208
Jod
(iodine)
13µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0275
Macaroni or noodle product (US CFR)
A0815
Pasta (EUROFIR)
B1079
Durum wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0140
Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0023
Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment
G0003
Cooking method not applicable
H0143
Cheese added
H0186
Egg added
H0207
Filled or stuffed
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0186
Plastic container, flexible or film
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: