Søk i matvaretabellen:

Pasta, fersk med kjøtt, tortellini, rå

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Gryn, ris, pasta » Gryn, ris, pasta, råvare

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
31g 208
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
290kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,6g 208
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,6g 208
C12:0
(fatty acids)
0,038g 135
C14:0
(fatty acids)
0,095g 135
C16:0
(fatty acids)
1,1g 135
C18:0
(fatty acids)
0,39g 135
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,023g 208
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,7g 208
C16:1 sum
(fatty acids)
0,077g 135
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 135
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,97g 208
C18:2n-6
(fatty acids)
0,87g 135
C18:3n-3
(fatty acids)
0,076g 135
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0016g 135
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0049g 135
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0017g 135
C20:4n-6
(fatty acids)
0,031g 135
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0034g 135
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0044g 135
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,029g 135
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,11g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,92g 135
Kolesterol
(cholesterol)
61mg 208
Karbohydrat
(carbohydrate)
47g 208
Stivelse
(starch, total)
45g 208
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,0g 208
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,5g 208
Protein
(protein, total)
14g 208
Salt
(salt)
1,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
16RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
16µg 208
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,83alfa-TE 208
Tiamin
(thiamin)
0,24mg 208
Riboflavin
(riboflavin)
0,060mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
3,1mg 208
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,13mg 208
Folat
(folate, total)
21µg 208
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,55µg 208
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
39mg 208
Jern
(iron, total)
1,4mg 208
Natrium
(sodium)
530mg 208
Kalium
(potassium)
250mg 208
Magnesium
(magnesium)
42mg 208
Sink
(zinc)
1,6mg 208
Selen
(selenium)
50µg 208
Kopper
(copper)
0,18mg 208
Fosfor
(phosphorus)
210mg 208
Jod
(iodine)
7,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0275
Macaroni or noodle product (US CFR)
A0815
Pasta (EUROFIR)
B1079
Durum wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0140
Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0023
Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment
G0003
Cooking method not applicable
H0186
Egg added
H0191
Meat added
H0207
Filled or stuffed
J0100
Preserved by adding chemicals
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0186
Plastic container, flexible or film
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: