Søk i matvaretabellen:

Sjokoladekake, med glasur, kjøpt

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Andre kaker o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
17g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1800kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
420kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
22g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,6g 209
C12:0
(fatty acids)
1,3g 209
C14:0
(fatty acids)
0,49g 209
C16:0
(fatty acids)
2,0g 209
C18:0
(fatty acids)
1,2g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,18g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,3g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,051g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,0g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
7,3g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
6,4g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
1,1g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,010g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
1,1g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
6,4g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
46mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
50g 209
Stivelse
(starch, total)
16g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
34g 209
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
32g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,3g 209
Protein
(protein, total)
5,0g 209
Salt
(salt)
0,87g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
11RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
11µg 209
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
1,0µg 316
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
5,4alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,080mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
0,080mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,47mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 209
Folat
(folate, total)
5,4µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,23µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
41mg 209
Jern
(iron, total)
1,6mg 209
Natrium
(sodium)
350mg 209
Kalium
(potassium)
170mg 209
Magnesium
(magnesium)
23mg 209
Sink
(zinc)
0,50mg 209
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,18mg 209
Fosfor
(phosphorus)
110mg 209
Jod
(iodine)
6,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0210
Cake (US CFR)
A0821
Fine bakery ware (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0158
Sucrose added
H0186
Egg added
H0231
Chocolate or cocoa added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0351
Chemical leavening agent added
H0355
Chocolate coated or covered
J0100
Preserved by adding chemicals
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
316
Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt. Analysedata for norsk laks 1997-1999 og for skalldyr 1991. Interne notater.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: