Søk i matvaretabellen:

Formkake, uten glasur, kjøpt

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Andre kaker o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
18g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1700kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
410kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
20g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,0g 209
C12:0
(fatty acids)
0,0g 209
C14:0
(fatty acids)
0,0g 209
C16:0
(fatty acids)
1,2g 209
C18:0
(fatty acids)
0,54g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,23g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,075g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
11g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
4,9g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
3,5g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
1,4g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,019g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
1,4g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,5g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
57mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
52g 209
Stivelse
(starch, total)
22g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
30g 209
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
28g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,5g 209
Protein
(protein, total)
4,1g 209
Salt
(salt)
0,92g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,1RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
7,1µg 209
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
6,0alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,31mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,075mg 209
Folat
(folate, total)
6,9µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,22µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
26mg 209
Jern
(iron, total)
0,70mg 209
Natrium
(sodium)
370mg 209
Kalium
(potassium)
130mg 209
Magnesium
(magnesium)
11mg 209
Sink
(zinc)
0,40mg 209
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,080mg 209
Fosfor
(phosphorus)
98mg 209
Jod
(iodine)
11µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0210
Cake (US CFR)
A0821
Fine bakery ware (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0158
Sucrose added
H0186
Egg added
H0221
Fat or oil added
H0351
Chemical leavening agent added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: