Søk i matvaretabellen:

Smørkrem, med hard margarin

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
12g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
540kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
39g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
18g 135
C12:0
(fatty acids)
5,0g 135
C14:0
(fatty acids)
1,9g 135
C16:0
(fatty acids)
2,6g 135
C18:0
(fatty acids)
5,0g 135
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,18g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,9g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,090g 135
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
14g 135
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
13g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
4,2g 135
C18:3n-3
(fatty acids)
2,0g 135
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0017g 135
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0017g 135
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0017g 135
C20:4n-6
(fatty acids)
0,029g 135
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0017g 135
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0017g 135
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,034g 135
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
1,3g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
6,9g 135
Kolesterol
(cholesterol)
94mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
46g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
46g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
46g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
1,3g 135
Salt
(salt)
1,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
450RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
440µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
160µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
5,6µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
4,7alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 135
Folat
(folate, total)
11µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,50µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
10mg 135
Jern
(iron, total)
0,40mg 135
Natrium
(sodium)
420mg 135
Kalium
(potassium)
7,0mg 135
Magnesium
(magnesium)
1,0mg 135
Sink
(zinc)
0,30mg 135
Selen
(selenium)
3,0µg 135
Kopper
(copper)
0,010mg 135
Fosfor
(phosphorus)
47mg 135
Jod
(iodine)
5,9µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0287
Sweet sauce or topping (US CFR)
A0863
Dessert sauce (EUROFIR)
B1017
Oil-producing plant
C0190
Fat or oil
E0144
Semisolid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0186
Egg added
H0749
White sugar added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: