Søk i matvaretabellen:

Tortilla, maislefse

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Brødvarer, industribakt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
27g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
260kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,8g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,28g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0g 136
C16:0
(fatty acids)
0,25g 136
C18:0
(fatty acids)
0,062g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,3g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0070g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,2g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,1g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,92g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,089g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,088g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,91g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
50g 80
Stivelse
(starch, total)
49g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,9g 135
Protein
(protein, total)
6,2g 135
Salt
(salt)
1,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,3RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
87µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,020µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,4alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,11mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,040mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,80mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,080mg 135
Folat
(folate, total)
8,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
15mg 135
Jern
(iron, total)
0,90mg 135
Natrium
(sodium)
580mg 135
Kalium
(potassium)
96mg 135
Magnesium
(magnesium)
37mg 135
Sink
(zinc)
1,2mg 135
Selen
(selenium)
2,0µg 135
Kopper
(copper)
0,11mg 135
Fosfor
(phosphorus)
150mg 135
Jod
(iodine)
0,53µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0283
Quick bread, unsweetened (US CFR)
A0819
Flatbread (EUROFIR)
B1232
Corn
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0153
Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
H0174
Hydrogenated
H0263
Vegetable fat or oil added
H0319
Wheat added
H0368
Stabilizer added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0111
Preserved by storage in modified atmosphere
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: