Søk i matvaretabellen:

Hvetebrikker, Weetabix

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Kornblanding, frokostkorn

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
6,2g 210
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
360kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,5g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,30g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0036g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,37g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,020g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,30g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,017g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,30g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,2g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
1,0g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,051g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0014g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0014g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,053g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,0g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
67g 20
Stivelse
(starch, total)
62g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
5,0g 400e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
3,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
11g 400e
Protein
(protein, total)
11g 400e
Salt
(salt)
0,65g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,76alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 210
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 210
Niacin
(niacin, preformed)
7,5mg 210
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,33mg 210
Folat
(folate, total)
35µg 210
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
28mg 210
Jern
(iron, total)
4,3mg 210
Natrium
(sodium)
260mg 210
Kalium
(potassium)
390mg 210
Magnesium
(magnesium)
82mg 210
Sink
(zinc)
1,5mg 210
Selen
(selenium)
3,0µg 210
Kopper
(copper)
0,32mg 210
Fosfor
(phosphorus)
300mg 210
Jod
(iodine)
1,9µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0258
Breakfast cereal (US CFR)
A0816
Breakfast cereal (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0133
Seed, skin present, germ present
E0140
Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0001
Cooking method not known
H0138
Water removed
H0158
Sucrose added
H0756
Rye malt added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0156
Paperboard container
M0166
Plastic bag or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
210
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: