Søk i matvaretabellen:

Frokostkorn, ristet hvete og ris, Spesial K

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Kornblanding, frokostkorn

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
3,0g 107a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
370kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,5g 107a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,30g 107a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 210
C14:0
(fatty acids)
0,0g 210
C16:0
(fatty acids)
0,20g 210
C18:0
(fatty acids)
0,0g 210
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 107a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 107a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 210
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,39g 210
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,80g 107a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,79g 210
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 210
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 210
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 210
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 210
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 210
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 210
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 210
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 210
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 73m
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,79g 74m
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
79g 80
Stivelse
(starch, total)
62g 107a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
17g 107a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
16g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
4,5g 107a
Protein
(protein, total)
9,0g 107a
Salt
(salt)
1,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,30alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 210
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 210
Niacin
(niacin, preformed)
3,2mg 210
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,25mg 210
Folat
(folate, total)
25µg 210
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
15mg 107a
Jern
(iron, total)
2,2mg 210
Natrium
(sodium)
400mg 107a
Kalium
(potassium)
220mg 107a
Magnesium
(magnesium)
40mg 107a
Sink
(zinc)
1,0mg 107a
Selen
(selenium)
6,0µg 210
Kopper
(copper)
0,20mg 210
Fosfor
(phosphorus)
150mg 107a
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0258
Breakfast cereal (US CFR)
A0816
Breakfast cereal (EUROFIR)
B1322
Rice
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0153
Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0001
Cooking method not known
H0138
Water removed
H0158
Sucrose added
H0319
Wheat added
H0366
Flattened
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0156
Paperboard container
M0172
Plastic container
M0197
Bag, sack or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73m
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 210: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
74m
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 210: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
107a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2014, uspesifisert grunnlag.
210
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: