Søk i matvaretabellen:

Corn flakes, søt, Frosties

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Kornblanding, frokostkorn

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
3,6g 210
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
380kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,90g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,20g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 210
C14:0
(fatty acids)
0,0g 210
C16:0
(fatty acids)
0,11g 210
C18:0
(fatty acids)
0,0g 210
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 210
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,23g 210
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,40g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,45g 210
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 210
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 210
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 210
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 210
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 210
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 210
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 210
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 210
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 73m
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,45g 74m
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
88g 80
Stivelse
(starch, total)
60g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
28g 400e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
24g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,8g 400e
Protein
(protein, total)
5,3g 400e
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,50RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 400e
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 210
Riboflavin
(riboflavin)
0,020mg 210
Niacin
(niacin, preformed)
0,34mg 210
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,060mg 210
Folat
(folate, total)
8,2µg 210
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
7,6mg 210
Jern
(iron, total)
0,25mg 210
Natrium
(sodium)
590mg 210
Kalium
(potassium)
64mg 210
Magnesium
(magnesium)
7,7mg 210
Sink
(zinc)
0,49mg 210
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,030mg 210
Fosfor
(phosphorus)
40mg 210
Jod
(iodine)
0,90µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0258
Breakfast cereal (US CFR)
A0816
Breakfast cereal (EUROFIR)
B1379
Field corn
C0155
Seed
E0153
Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0100
Flavoring or spice extract or concentrate added
H0138
Water removed
H0158
Sucrose added
H0274
Flaked
H0354
Sugar coated or covered
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73m
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 210: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
74m
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 210: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
210
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: