Søk i matvaretabellen:

Rismel, risstivelse

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Mel

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
11g 420c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
360kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,3g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,30g 420c
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0066g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,29g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,022g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,32g 420c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0041g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,36g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,45g 420c
C18:2n-6
(fatty acids)
0,056g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,056g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
79g 20
Stivelse
(starch, total)
79g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,80g 420c
Protein
(protein, total)
7,3g 420c
Salt
(salt)
0,0070g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 420c
Tiamin
(thiamin)
0,080mg 420c
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 420c
Niacin
(niacin, preformed)
1,9mg 420c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,20mg 420c
Folat
(folate, total)
4,0µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
5,0mg 420c
Jern
(iron, total)
1,1mg 420c
Natrium
(sodium)
2,8mg 420c
Kalium
(potassium)
120mg 420c
Magnesium
(magnesium)
36mg 420c
Sink
(zinc)
0,80mg 60c
Selen
(selenium)
3,1µg 420c
Kopper
(copper)
0,20mg 420c
Fosfor
(phosphorus)
96mg 420c
Jod
(iodine)
0,70µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0149
Milled grain or starch product (US CFR)
A0813
Flour or starch (EUROFIR)
B1322
Rice
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0106
Finely ground
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60c
Beregnet verdi ut fra at resultatet ligger mellom deteksjonsgrensen og kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden), og innholdet er derfor beregnet til å være halvparten av kvantifiseringsgrensen.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: