Søk i matvaretabellen:

Ris, polert, langkornet, tørr

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Gryn, ris, pasta » Gryn, ris, pasta, råvare

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
13g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
340kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,70g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,12g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0043g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,17g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,013g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,23g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0021g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,22g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,24g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,16g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,033g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,033g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,16g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
76g 209
Stivelse
(starch, total)
76g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,070g 209
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,0g 209
Protein
(protein, total)
7,8g 209
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 50
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
0,050mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,54mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,56mg 209
Folat
(folate, total)
9,1µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
0,0mg 60a
Jern
(iron, total)
0,0mg 60a
Natrium
(sodium)
0,0mg 60a
Kalium
(potassium)
52mg 209
Magnesium
(magnesium)
9,0mg 209
Sink
(zinc)
1,3mg 209
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,14mg 209
Fosfor
(phosphorus)
130mg 209
Jod
(iodine)
2,1µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0125
Grain or starch product (US CFR)
A0814
Rice or other grain (EUROFIR)
B1322
Rice
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
M0197
Bag, sack or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: