Søk i matvaretabellen:

Mazarin, kjøpt

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Andre kaker o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
15g 400e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1800kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
440kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
21g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
11g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,71g 135
C14:0
(fatty acids)
0,56g 135
C16:0
(fatty acids)
2,2g 135
C18:0
(fatty acids)
1,4g 135
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,5g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,13g 135
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,3g 135
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,4g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
3,8g 135
C18:3n-3
(fatty acids)
0,37g 135
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0018g 135
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0052g 135
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0028g 135
C20:4n-6
(fatty acids)
0,024g 135
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0033g 135
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0038g 135
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,026g 135
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,40g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,8g 135
Kolesterol
(cholesterol)
65mg 400e
Karbohydrat
(carbohydrate)
55g 400e
Stivelse
(starch, total)
20g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
35g 400e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
33g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,1g 400e
Protein
(protein, total)
6,7g 400e
Salt
(salt)
0,39g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
230RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
220µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
36µg 400e
Vitamin D
(vitamin D)
1,7µg 400e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
4,8alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,030mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,16mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
0,68mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,050mg 400e
Folat
(folate, total)
23µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,31µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
39mg 400e
Jern
(iron, total)
0,88mg 400e
Natrium
(sodium)
160mg 400e
Kalium
(potassium)
150mg 400e
Magnesium
(magnesium)
30mg 400e
Sink
(zinc)
0,68mg 400e
Selen
(selenium)
4,2µg 400e
Kopper
(copper)
0,20mg 20
Fosfor
(phosphorus)
99mg 400e
Jod
(iodine)
5,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0135
Bakery product, sweetened (US CFR)
A0821
Fine bakery ware (EUROFIR)
B1012
Sugar-producing plant
C0210
Sucrose
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0186
Egg added
H0272
Margarine added
H0351
Chemical leavening agent added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: