Søk i matvaretabellen:

Pepperkaker

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Småkaker, søt kjeks, kavring

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
2,2g 400e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1900kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
460kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
16g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,6g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,79g 400e
C14:0
(fatty acids)
0,44g 400e
C16:0
(fatty acids)
1,9g 400e
C18:0
(fatty acids)
2,9g 400e
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,9g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,15g 400e
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,5g 400e
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,7g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
1,5g 400e
C18:3n-3
(fatty acids)
0,26g 400e
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400e
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400e
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400e
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,26g 73g
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,5g 74g
Kolesterol
(cholesterol)
15mg 400e
Karbohydrat
(carbohydrate)
73g 80
Stivelse
(starch, total)
37g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
36g 400e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
33g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,5g 400e
Protein
(protein, total)
5,3g 400e
Salt
(salt)
1,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
120RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
120µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
10µg 400e
Vitamin D
(vitamin D)
1,0µg 400e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,5alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,080mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,18mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
3,7mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,070mg 400e
Folat
(folate, total)
9,0µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
25mg 400e
Jern
(iron, total)
0,60mg 400e
Natrium
(sodium)
690mg 400e
Kalium
(potassium)
150mg 400e
Magnesium
(magnesium)
23mg 400e
Sink
(zinc)
0,90mg 400e
Selen
(selenium)
1,0µg 400e
Kopper
(copper)
0,14mg 20
Fosfor
(phosphorus)
69mg 400e
Jod
(iodine)
0,38µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0203
Cookie (US CFR)
A0821
Fine bakery ware (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0140
Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0151
Spice or herb added
H0156
Molasses added
H0158
Sucrose added
H0271
Butter added
H0296
Cream added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73g
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 400e: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
74g
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 400e: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: