Søk i matvaretabellen:

Høne, kjøtt med skinn, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
60g 400c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
260kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
21g 400c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,5g 400c
C12:0
(fatty acids)
0,015g 207
C14:0
(fatty acids)
0,21g 207
C16:0
(fatty acids)
4,2g 207
C18:0
(fatty acids)
1,3g 207
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
10g 400c
C16:1 sum
(fatty acids)
1,0g 207
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,9g 207
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,5g 400c
C18:2n-6
(fatty acids)
3,3g 207
C18:3n-3
(fatty acids)
0,23g 207
C20:3n-3
(fatty acids)
0,019g 207
C20:3n-6
(fatty acids)
0,019g 207
C20:4n-3
(fatty acids)
0,019g 207
C20:4n-6
(fatty acids)
0,14g 207
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,046g 207
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,050g 207
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,10g 207
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,43g 73c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,5g 74c
Kolesterol
(cholesterol)
71mg 400c
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
19g 400c
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
38RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
38µg 400c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 400c
Vitamin D
(vitamin D)
0,20µg 30
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,50alfa-TE 400c
Tiamin
(thiamin)
0,11mg 400c
Riboflavin
(riboflavin)
0,17mg 400c
Niacin
(niacin, preformed)
6,3mg 400c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,33mg 400c
Folat
(folate, total)
6,0µg 400c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,30µg 400c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
17mg 400c
Jern
(iron, total)
1,6mg 400c
Natrium
(sodium)
51mg 400c
Kalium
(potassium)
190mg 400c
Magnesium
(magnesium)
17mg 400c
Sink
(zinc)
1,2mg 400c
Selen
(selenium)
10µg 400c
Kopper
(copper)
0,14mg 420a
Fosfor
(phosphorus)
170mg 400c
Jod
(iodine)
4,3µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1713
Hen
C0267
Skeletal meat part, without bone, with skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73c
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
74c
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp

Søk i matvaretabellen: